(Yanni – WORLD TOUR – (2012- 2013

ویدیوی مجموعه تصاویر برگزیده توری که یانی در سال ۲۰۱۱ در اروپای شرقی و خاور میانه و آسیا داشت که با نام

WORLD TOUR شناخته می شود و قرار است در سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۳ در ابعاد بزرگ تری برگزار شود .

لینک دانلود : (Yanni – WORLD TOUR – (2012- 2013

پسورد : www.yanniran.com

ویدئو , , , , , , , , , ramin(مسئول بازنشسته)