Yanni & Cristian Castro – Es Amor

Es Amor با آهنگ سازی و اجرای Yanni و با صدای Cristian Castro آهنگی است که قرار بود در آلبوم Yanni Voces رلیز شود. اما به دلایلی نامعلوم این اتفاق هرگز نیفتاد. مدت ها از این آهنگ زیبا هیچ اثری نبود. و اینک برای اولین بار، در کلاب طرفداران یانی در ایران: Download   “Es Amor” Demo Full Edition 128kbpsلازم به ذکر است که با توجه به کیفیت پایین و غیر رسمی بودن فایل ضمیمه، نقض کپی رایت صورت نگرفته است.

موسیقی سجاد