برای یانی بنویسید – راهنمای مترجمین

سیستم گروهی همکاری ترجمه یک راه حل متنی بر ایمیل برای تقسیم کار مبتنی بر پیام بین گروهی از مترجمان است. در ادامه با به صورت گام به گام با نحوه­ی کار با این سیستم، بعنوان یک مترجم آشنا می­شویم.

۱٫بعد از ارسال پیام توسط کاربران، نامه ای به تمام مترجمین ارسال می­شود. این نامه شامل یک لینک به نام ترجمه می­کنم، متن پیام و برخی اطلاعات دیگر می باشد. مترجم در صورت تمایل برای ترجمه­ ی پیام برروی این لینک کلیک می­ کند. با این کار سایر مترجمان از این موضوع مطلع می­ شوند و از ترجمه پیام خود داری می­ کنند.

۲٫در پی کلیک نمودن لینک ترجمه می­کنم نامه ای دیگر به مترجم ارسال می­شود که حاوی یک لینک با نام ترجمه شد وجود دارد(لینک دیگری نیز به عنوان انصراف در این نامه وجود دارد). مترجم بعد از ترجمه پیام متن ترجمه را در پاسخ به این نامه ارسال(Reply) می­کند و سپس لینک ترجمه شد را کلیک می نماید. و کار تمام است!

تنها نکته مهم در ارسال ترجمه پیام وجود دارد. در بالای هر نامه تعدادی سرآیند(header) و جود دارد که وضعیت نامه را به سیستم اطلاع می­دهد. در نامه پاسخ لازم است اطلاعات سرآیند. از نامه در یافتی در مرحله دوم کپی و در بالای متن ترجمه شده درج شود. بعلاوه متن ترجمه شده نیز باید بین دو عبارت ### قرار گیرد. کاربر نهایی فقط متن بین دو عبارت ### را دریافت خواهد کرد.

برای مثال جواب نامه ی در یافتی در آخرین تصویر به این صورت است.

#ID:17#
#Display-ID:954b666eda-17#
#Translator-Key:mol138h50fseooeqvg4jjftjchr2kpj#
#Author:1#

###
Type the translated message here!
###

3.در صورتی که مترجم به هر علتی در مرحله ی دوم از ترجمه پیام منصرف شد. لینک انصراف را کلیک می­نماید و با این کار، ترجمه پیام را به دیگر مترجمان واگذار می­کند و آنها را از انصراف خود مطلع می­کند.

در صورت تمایل به همکاری بعنوان مترجم با ما تماس بگیرید. admin@yanniran.com

پشتیبانی فنی سجاد