صندوق جهانی حیات وحش و یانی

صندوق جهانی حیات وحش (WWF) از مشارکت یانی این آهنگ ساز و نوازنده افسانه ای با هدف جلب آگاهی عمومی به سمت کنسرسیوم پاندا خبر داد.

لینک دانلود ویدئو:

بخش اول بخش دوم

رمز عبور بسته ها : www.YannIran.com به حروف کوچک و بزرگ دقت کنید.

http://www.youtube.com/watch?v=3UM81NgC9Rw

ویدئو سجاد