بایگانی دسته: پیشنهادات شما

محلی برای تبادل نظر و بیان پیشنهادها و برنامه های شما

پیشنهادات شما

بخش پیشنهادات شما، محلی است برای تبادل نظر و بیان برنامه های پیشنهادی شما این بخش برای ما حکم اتاق فکر همگانی دارد و به کمک شما یکی از منابع مهم برنامه ریزی خواهد شد. قابلیت های خوب سیستم موجود … ادامه‌ی خواندن

پیشنهادات شما سجاد ۴۲۵ دیدگاه