بایگانی دسته: یانی و طرفداران

Yanni – Marching Season –By HamidReza 2011

Marching Season-HamidReza- 2011

نام قطعه: Marching Season
آهنگ ساز: یانی
اجرا و تنظیم مجدد : حمیدرضا

رمز عبور بسته های دانلود :
WWW.YANNI-IFC.COM

یانی و طرفداران سجاد

Yanni – Marching Season – HamidReza Hasankhany

marching season

نام قطعه: Marching Season
آهنگساز: یانی
نوازنده: حمیدرضا

یانی و طرفداران سجاد

نمونه کارهای طرفداران خارجی

One Man's Dream
Tribute
Marching Season

اطلاعات مربوط به مشخصات نوازندگان را می‌توانید در سایت یوتیوب بیابید.