بایگانی دسته: یانی و طرفداران

Yanni – Nostalgia – By HamIdReza 2012

Nostalgia -www.YannIran.com - HamId Hasankhany

نام قطعه: Nostalgia
آهنگ ساز: یانی
اجرا : حمید رضا حسنخانی

 

یانی و طرفداران سجاد ۱۶ دیدگاه

Yanni – The Flame Within – By HamIdReza 2012

The Flame Within - YannIran.com - HamIdReza Hasankhany

نام قطعه: The Flame Within
آهنگ ساز: یانی
اجرا : حمید رضا حسنخانی

 

یانی و طرفداران سجاد ۱۴ دیدگاه

Yanni – Almost a Whisper – By HamidReza 2012

Almost a Whisper - HamId Hasankhani - www.YannIran.com

نام قطعه: Almost a Whisper
آهنگ ساز: یانی
اجرا : حمید رضا حسنخانی

یانی و طرفداران سجاد ۱۶ دیدگاه

Yanni – A Love For Life – By HamidReza 2012

A Love For Life - Hamid Reza - Yanni Iran

نام قطعه: A Love For Life
آهنگ ساز: یانی
اجرا و تنظیم مجدد : حمید رضا حسنخانی

یانی و طرفداران سجاد ۴۰ دیدگاه

نمونه کارهای طرفداران خارجی

One Man's Dream
Tribute
Marching Season

اطلاعات مربوط به مشخصات نوازندگان را می‌توانید در سایت یوتیوب بیابید.