بایگانی دسته: سایه روشن های یانی در گفتار

منتخبی از مطالب جالب کتاب یانی در گفتار (Yanni In Words)

نعمت های زندگی

سایه روشن های یانی در گفتار مرضیه(مسئول بخش یانی در گفتار) ۳ دیدگاه

سایه روشن های یانی در گفتار

از امروز با مدیریت دوست و عضو محترم فن کلاب مرضیه خانم بخش جدیدی تحت عنوان “سایه روشن های یانی در گفتار” به سایت افزوده شد که در آن گزیده ای از مطالب کتاب yanni in words به صورت دوره … ادامه‌ی خواندن

اخبار, اخبارسایت, سایه روشن های یانی در گفتار سجاد ۲ دیدگاه

سرآغازیانی در گفتار

سایه روشن های یانی در گفتار مرضیه(مسئول بخش یانی در گفتار) یک دیدگاه