بایگانی برچسب: 2015

Yanni Live At The Pyramids, Giza Egypt 2015 - 17

کنسرت یانی در مصر- اهرام ثلاثه- ۲۰۱۵- عکس

۵۷ عکس ۳ دیدگاه
Yanni Article on his Interview Yang Lan 2015-16

یانی در چین، مصاحبه با یانگ لن ۲۰۱۵

۱۶ عکس ۲ دیدگاه
Yanni in Vadodara, India 2015-38

یانی در هندوستان ۲۰۱۵

۳۵ عکس یک دیدگاه