برای یانی بنویسید

مدتی پیش آقا مهدی پیشنهادی را به صورت خصوصی مطرح کردند که بعد از بررسی و طرح آن در تیم مدیریت اجرای این طرح تصویب شد. این طرح برای حضور طرفداران ایرانی یانی در صفحه رسمی فیسبو(ک) یانی بود. به این صورت که پیام های فارسی از طرفداران جمع آوری، ترجمه و در فیسبو(ک) درج شود.
امروز این طرح اجرایی شد و دراین صفحه به تمام طرفداران ایرانی یانی هدیه می شود.

کارکرد این بخش به این صورت است که متن پیام مورد نظر از طریق فورم زیر در اختیار مترجمین قرار گرفته و بعد از ترجمه به آدرس پست الکترونیک کاربر ارسال می شود. پیام های شما به صورت پیشفرض بعنوان عضو Yanni Iran Fan Clubدر فیسبو(ک) یانی درج خواهد شد.

در صورتی که مایلید خودتان اینکار را انجام دهید در متن پیام ارسالی به ما، ذکر کنید که خودتان پیام را در فیسبو(ک) درج خواهید کرد. با توجه به فصل امتحانات و کمبود وقت سعی کنید پیام های کوتاه و یکی دوخطی ارسال نمایید. حداکثر طول مجاز پیام ۳۸۰ کاراکتر است.

دوستانی که در ترجمه می توانند کمک کنند از طریق ایمیل admin@yanniran.com اعلام آمادگی نمایند.
سیستم گروهی ترجمه مبتنی بر ایمیل است و کار با آن در حد آشنایی با ارسال و دریافت نامه است. آموزش کار با این سیستم برای مترجمین در این صفحه قرار دارد.

برای دسترسی به فورم باید وارد سایت شوید.