سال نو میلادی مبارک!

“ما گاهی در مشکلات زندگی غرق می شویم و اجازه می دهیم تا لحظات زندگی از دست بروند. اما زندگی باارزش است. تمام لحظه‏های آن با ارزش است. باید سعی کنیم تا می توانیم قدر آن را بدانیم و از آن لذت ببریم.”      یانی

سال نو میلادی مبارک!

اخبار, ویژه سجاد